Inwestor: Hillwood

Lokalizacja: Syców, dolnośląskie

Powierzchnia terenu: 203 383,60 m²

Powierzchnia zabudowy: 87 600 m²

Dla inwestycji został wykonany zbiornik retencyjno- chłonny o pow. ponad 7.000 m2 wraz z wylotem do rowu melioracyjnego na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Aby zwiększyć powierzchnię zabudowy o około 14 tyś. m2, konieczne było przełożenie rowu melioracyjnego o długości 365 mb. Dla inwestycji zostały uzyskane: pozwolenie na wycinkę około 60 drzew, decyzje związane z prowadzeniem badań archeologicznych na przeszło 200 tyś. m2. Równolegle była prowadzona przebudowa linii energetycznej 15kV. Wykonanie zjazdów z drogi wojewódzkiej 449 wymagało projektu organizacji ruchu zastępczego i docelowego, który został uzgodniony z Komendą Wojewódzką Policji, DSDiK (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei), a następnie zatwierdzony przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Hillwood-Sycow02
Hillwood-Sycow01
Hillwood-Sycow05
Hillwood-Sycow06
Hillwood-Sycow08
Hillwood-Sycow09
Hillwood-Sycow03
Hillwood-Sycow11
Hillwood-Sycow10