Inwestor: Panattoni

Lokalizacja: Duchnów

Powierzchnia zabudowy: 15 000 m²

Rozbudowa budynku logistycznego – 15.000m2

Aby rozpocząć prace przed uzyskaniem Decyzji Środowiskowej, rozbudowę zaprojektowano jako budynek użyteczności publicznej w kategorii ZL I oraz ZL III a nie jako magazynowy w kategorii PM. Projekt opracowano tak aby po uzyskaniu decyzji środowiskowej oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania na budynek produkcyjno-magazynowy nie wymagało to zmian w budynku w zakresie ilości wyjść ewakuacyjnych, systemu oddymiania oraz instalacji tryskaczowej. Jedyną zmiana będzie wymiana hydrantów HP25 na HP52.

Przed oddaniem inwestycji, uzyskano pozwolenie na użytkowanie ze zmianami nieistotnymi względem projektu budowlanego, popartymi uzasadnieniem w prawie budowlanym, obejmujące:

  • Zmiana lokalizacji oraz powierzchni biura najemcy z 140m2 na 95m2
  • Zmiana lokalizacji oraz ilości wyjść ewakuacyjnych
  • Wykonanie dodatkowych ścian działowych w strefie pożarowej ZL I oraz podzielenie tej powierzchni dostosowanie instalacji tryskaczowej oraz oddymiania
  • Rezygnacja z ogólnodostępnych węzłów sanitarnych
Duchnow01
Duchnow02