Inwestor: Hillwood

Lokalizacja: Rawa Mazowiecka

Powierzchnia terenu: 254 324 m²

Powierzchnia zabudowy: 130 023,66 m²

Teren inwestycji obejmował obszar o powierzchni 254 324m2, w jego obrębie zrealizowano Etap I o powierzchni 79 661m2. Budynek hali produkcyjno-magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną zrealizowany w latach 2021-2022.. Z przestrzeni hali wyodrębniono dwukondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni 410 m2, oraz strefę socjalno-biurową  o powierzchni 670m2. W ramach Etapu I zrealizowano zbiornik retencyjny o powierzchni 4 550 m2. W ramach Inwestycji prowadzone były rozbiórki hal magazynowych oraz najwyższego, 10-kondygnacyjnego budynku w Rawie Mazowieckiej z 1975r, które pełniły wcześniej funkcję zakładów mięsnych.

Hillwood-Rawa02
Hillwood-Rawa01
Hillwood-Rawa03