Inwestor: Panattoni

Lokalizacja: Warszawa

Powierzchnia terenu: 80 735 m²

Powierzchnia zabudowy: 37 610,98 m²

Budowa dwóch hal magazynowo – produkcyjnych o łącznej powiedzeni 37 600m2

Teren inwestycji obejmował obszar o powierzchni 80 735 m2, położony jest w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy przy ul. Annopol 20. Projekt i realizacja objęły: dwa budynki hal magazynowo – produkcyjnych z częściami biurowo – socjalnymi wraz zagospodarowanie ternu, infrastrukturą techniczną, w tym instalacjami zewnętrznymi, infrastrukturą drogową. W dwóch etapach zrealizowano budynki hali magazynowo -produkcyjne z częściami biurowo – socjalnymi o powierzchni zabudowy 21 100m2 oraz 16 000m2.

Inwestycja powstała na terenie zakładów rozlewni Coca-cola HBC Polska Sp. z o.o. Istniejące budynki wraz z infrastrukturą podlegały rozbiórce. W trakcie prac budowlowych usunięto studnię głębinową na podstawie pozwolenia wodno-prawnego. Z działki budowlanej wydzielono pas terenu pod realizację ścieżki rowerowej w ramach infrastruktury miejskiej, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Ze względu na duże powierzchnie utwardzeń oraz dachów, oraz ograniczenia dotyczące zrzuty wody opadowej zrealizowano podziemne, rurowe zbiorniki retencyjne. Pozwoliło to zmieszać powierzchnię zabudowy i opylanie zagospodarować teren inwestycji. Inwestycja wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz szeregu pozwoleń wodno-prawnych. Na potrzeby zmiany zagospodarowania terenu wykonano inwentaryzację dendrologiczną ze wskazaniem istniejącego drzewostanu oraz plan nowych nasadzeń. Na terenie inwestycji udostępniono miejsca ładowania samochodów eklektycznych.

Rozbudowa i przebudowa hali magazynowo – produkcyjnej o łącznej powiedzeni 21 100m2

Przedmiotem zamierzenia budowlanego była rozbudowa i przebudowa hali magazynowo – produkcyjnej na potrzeby TRUMPF Huettinger, który jest wiodącym producentem i dostawcą wysoko rozwiniętych technologii w elektronice przemysłowej. Wyzwaniem było przystosowanie budynku pod montaż instalacji wewnętrznych i urządzeń oraz budowy części biurowych. Precyzyjna produkcja wymaga utrzymania nadciśnienia, odpowiedniej temperatury pracy oraz zachowania wysokich standardów higienicznych. Pomimo wielu zmian w budynku zachowano instalację tryskaczową spełniającą standardy norm NFPA. W ramach przebudowy w budynku hali wydzielono: jednokondygnacyjną powierzchnię produkcyjną o powierzchni 12 000m2, magazyn o powierzchni 6000m2, dwukondygnacyjną część biurowo-socjalną zrealizowaną w wysokim standardzie, o powierzchni użytkowej: 2 600m2. Część biurową przeznaczono dla ok. 170 pracowników biurowych oraz pod zaplecze sanitarne dla pracowników produkcji.  Ponadto zrealizowano jednokondygnacyjną część biurową w strefie magazynu oraz zespół pomieszczeń pomocniczych i technicznych.

Panattoni-Wwa02
Panattoni-Wwa01
Panattoni-Wwa04
Panattoni-Wwa05
Panattoni-Wwa03