Inwestor: Hillwood

Lokalizacja: Sosnowiec

Powierzchnia zabudowy: 7 080 m²

Budowa hali magazynowej o powierzchni 7.080m2

Podczas prac ziemnych odkopano starą sztolnię, która nie była zainwentaryzowana w żadnych dokumentach górniczych. Włączenie się do istniejących sieci (instalacji zewnętrznych) znajdujących się na terenie istniejącego parku.

Sosnowiec01
Sosnowiec04