Inwestor: Hillwood

Lokalizacja: Piekary Śląskie

Powierzchnia zabudowy: 42 400 m²

Budowa hali o powierzchni 42.400 m2 realizowana w 2020-2021 r.

Różnica terenu pomiędzy  najwyższą a najniższą rzędną terenu wynosił około 11,5m. W związku z tym wykonane zostały mury oporowe o wysokości 7m. W ramach inwestycji wykonano również przebudowę magistrali wodociągowej o średnicy DN 1000 mm, a także wykonano sieć gazową średniego ciśnienia o długości około 1,7km wraz z przyłączem gazowym.

Przebudowa części hali o powierzchni 38.400m2

Dostosowanie obiektu na zakład produkcji opakowań spożywczych wytwarzanych z pulpy papierowej oraz budowa budynku technicznego o powierzchni 1840 m2 i biura o powierzchni 2830m2, który zapewnia zaplecze administracyjne i socjalne dla prawie 1300 osób. Zrealizowane zewnętrzne centralne wentylacyjne, służące również ogrzewaniu budynku, celem utrzymanie temperatury między 18-30 stopni w okresie zimowym i letnim. Wykonane zostały estakady dla instalacji np. woda lodowa i szynoprzewody. Budynek techniczny stanowi główny punkt dla przyjęcia i rozdziału 20MW energii elektrycznej, znajduje się w nim maszynownia wody lodowej oraz maszynownia sprężonego powietrza.

Piekary01
Piekary02
Piekary03
Piekary04
Piekary05
Piekary06
Piekary07
Piekary08