Inwestor: Granit Dulniak sp. z o.o.

Lokalizacja: Lublin

Powierzchnia terenu: 3 280 m²

Powierzchnia zabudowy: 1 285,25 m²

Inwestycja polegała na budowie hali magazynowej o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej i stalowej z obudową z płyt warstwowych przeznaczoną na składowanie na posadzce płyt kamiennych. Dodatkowe doświetlenie zostało zapewnione za pomocą pasma świetlnego w kalenicy oraz okien elewacyjnych. Na potrzeby wewnętrznego transportu składowanego materiału w hali została zamontowana dwudźwigarowa suwnica o nośności 5 t.

Granit-Lublin05