Inwestor: ESV S.A.

Lokalizacja: Siechnice

Powierzchnia terenu: 5 464 m²

Powierzchnia zabudowy: 1 056,45 m²

Budowa budynku biurowego i hali magazynowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Inwestycja składała się budowy dwóch obiektów, budynku biurowego i hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym.

Siechnice01