Inwestor: Hillwood

Lokalizacja: Marki koło Warszawy

Powierzchnia zabudowy: 20 850 m²

Budowa hali magazynowej o powierzchni 20.850m2

Dla inwestycji zostały uzyskane: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie na wycinkę drzew, decyzje związane z prowadzeniem badań archeologicznych, pozwolenie wodnoprawne związane z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych do rowu. Zostało wykonane również zgłoszenie wodnoprawne związane z budową przepustu na rowie melioracyjnym (komunalnym) pod zjazdem. Całe centrum logistyczne wymagało uzyskania decyzji ZRiD dla ulicy Okólnej.

Marki01
Marki02
Marki03
Marki04