Inwestor:

Lokalizacja: Krynka

Powierzchnia terenu: X m²

Powierzchnia zabudowy: X m²

Zakład opiekuńczo-leczniczy w Krynce.

ZOL-Krynka01
ZOL-Krynka02
ZOL-Krynka05
ZOL-Krynka04
ZOL-Krynka03