Inwestor: Hillwood

Lokalizacja: Wojkowice

Powierzchnia terenu: 402 922,27 m²

Powierzchnia zabudowy: 176 607,67 m²

Budowa hali o powierzchni 18.800m2 – pierwszy etap centrum logistycznego

Hala realizowana w 2016-2018. Hala została zrealizowana ze zmiennym układem konstrukcyjnym. Na powierzchni 5.800m2 wykonano słupy umożliwiające montaż suwnicy o udźwigu 20 ton i rozpiętości 28.6m.

Budowa hali o powierzchni 25.900m2 – drugi etap centrum logistycznego

Hala realizowana w 2017-2018, dla Najemcy zajmującego się spedycją oraz przeładunkiem. W ramach realizacji zostało wykonane dwukondygnacyjne biuro o powierzchni 750m2, przebudowa zasilania średniego napięcia oraz zbiornik retencyjny szczelny o objętości 1600m3 wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji sanitarnej do rzeki Żalina. Budowa prowadzona pod ścisłym nadzorem archeologa ze względu na stanowiska archeologiczne osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego. W czasie badań naleziono 16m studnię z belką podwalinową z okresów początku naszej ery, dwa domostwa oraz fragmenty ceramiki.

Budowa hali o powierzchni 30.300m2 – trzeci etap centrum logistycznego

Hala została zrealizowana w 2018r. dla Najemcy zajmującego się spedycją oraz przeładunkiem, a także magazynującego opony, na którego potrzeby zmieniono instalację tryskaczową wg NFPA 13. W ramach realizacji wykonano dwukondygnacyjne biuro o powierzchni 550m2.

Budowa hali o powierzchni 52.200m2 – czwarty etap centrum logistycznego

Hala została zrealizowana w 2019-2020 dla Najemcy zajmującego się spedycją oraz przeładunkiem. W ramach realizacji wykonano jednokondygnacyjne biuro o powierzchni 160m2.  Hala została przystosowana do możliwości składowania opon w najbardziej niekorzystny sposób określony w normie NFPA 13. Wykonao sieć wodociągowa gminna o długości ok. 1,5km, która wymagała uzgodnienia z GDDKiA, ze względu na przejście pod autostradą A4. Również, w oparciu o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) wykonane zostało rondo na drodze wojewódzkiej.

Budowa hali o powierzchni 11.400m2 – piąty etap centrum logistycznego

Hala została zrealizowana w 2018r. dla Najemcy specjalizującego się w branży automotive

W ramach realizacji hali zostało wykonane dwukondygnacyjne biuro o powierzchni 1400m2.  Wykonano posadzkę żywiczną oraz śluzy mające na celu utrzymanie temperatury +20 stopni w zimie na hali produkcyjnej – mają zapobiegać wychładzaniu hali przy otwarciu bramy przy załadunku/rozładunku.

Przebudowa hali o powierzchni 52.200m2

Przebudowa polegała na dostosowaniu instalacji pod regały pół-automatyczne oraz pod regały wielopoziomowe o 4 kondygnacjach, każda o powierzchni około 11.700m2. W ramach przebudowy zrealizowano również budynek socjalny jednokondygnacyjny o powierzchni 610m2 i budynek biurowy zewnętrzny dwukondygnacyjny o powierzchni 1540m2.

Budowa hali o powierzchni 20.400m2 – szósty etap centrum logistycznego

Hala realizowana w 2020-2021 pod ścisłym nadzorem archeologa ze względu na stanowiska archeologiczne osadnictwa pradziejowego i historycznego osadnictwa. W ramach realizacji hali zostało wykonane jednokondygnacyjne biuro o powierzchni 113,4m2.  W ramach inwestycji wykonany został wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Żurawka.

Budowa hali o powierzchni 17.500m2 – siódmy etap centrum logistycznego

Hala realizowana w 2020-2021 pod ścisłym nadzorem archeologa ze względu na stanowiska archeologiczne osadnictwa pradziejowego i historycznego osadnictwa. W ramach realizacji hali zostało wykonane jednokondygnacyjne biuro o powierzchni 113,4m2.  W ramach inwestycji wykonany został wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Żurawka.

Hillwood-Wojkowice01
Hillwood-Wojkowice03
Hillwood-Wojkowice02
Hillwood-Wojkowice04
Hillwood-Wojkowice05
Hillwood-Wojkowice06